Ber rådmannen forberede raskere start av anleggsprosjekt

Ordfører Yvonne Wold har bedt rådmannen forsere vedlikeholdsprosjekter og forberede raskere start på anleggsprosjekt der det er mulig.

Ordføreren ber rådmannen forsere vedlikeholdsprosjekt og forbrede raskere start på anleggsprosjekter. 

Nyheter

Yvonne Wold mener at det nå er viktig at kommunen får i gang ulike prosjekt og med det kan gi arbeid til entreprenører som nå opplever mindre å gjøre, og begrense konsekvensene av virussituasjonen.