Rauma lemper på restriksjonene for jobbpendlere

Rauma kommunes kriseledelse har gjort lokalt unntak for ansatte i bedrifter. De kan reise til og fra jobb over fylkesgrensa uten at dette utløser karantenekrav.

  Foto: Lars Smisethjell

Nyheter

Vedtaket gjelder fra 20. mars til 27. mars.

– Nei, du kan ikke reise på hytta på Bjorli nå

Klar melding fra ordfører Yvonne Wold i Rauma. For nå handler alt om å unngå smittespredning.


I informasjonen fra Rauma kommune heter det at «For å begrense ulempene vedtaket har for næringsaktører, så har kriseledelsen i Rauma beslutta at den lokale vedtekten skal praktiseres på en måte som ikke medfører urimelig ulempe for bedrifter som har ansatte som i jobbsammenheng må dag- og ukependle inn og ut av kommunen. Det betyr at ansatte i bedrifter kan dra til og fra jobb over fylkesgrensa uten at dette utløser karantenekrav. Unntaket forutsetter at vedkommende det gjelder ikke benytter kollektivtransport til og fra jobb, men kjører egen bil. Samtidig at de unngår situasjoner og steder der de unødig utsettes for smitterisiko.»

Tre nye tilfeller av korona i Rauma

Det er nå seks registrerte tilfeller i kommunen.


Det er karantenekrav dersom du kommer til Rauma fra ett av disse fylkene (unntaket er jobbpendlere, som nevnt ovenfor):

  • Oslo
  • Agder
  • Rogaland
  • Viken
  • Vestfold
  • Telemark
  • Innlandet
  • Vestland

«Alle som kommer til Rauma etter reiser fra disse fylkene i Norge skal i hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst», heter det i vedtaket fra Rauma kommune. Og: «Personer fra disse fylkene som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.»

Les hele informasjonen fra Rauma kommune her.