- Vi har et ansvar for at det som går an å gjennomføre, kan bli gjennomført

Øyvind Hovde (H) tok i onsdagens formannskapsmøte til orde for at byggesaksprosesser ikke må stoppe opp på grunn av at politiske møter blir avlyst.

Øyvind Hovde er gruppeleder i Høyre.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Øyvind Hovde (H) fortalte fra talerstolen at han hadde fått noen henvendelser om saken:

- Folk har søknader på gang og ting som er planlagt. Med de utsiktene som er, og at det kanskje ikke blir kommunestyremøte og planutvalgsmøte i nærmeste framtid, så vil jeg anmode om at vi prøver å holde noen formannskapsmøter der vi kan ta noen avgjørelser i slike saker, sa han.

Han sa han ikke vet hvordan dette blir i forhold til delegasjonsreglementet i kommunen:

- Men jeg tenker at vi har ei veldig viktig rolle i samfunnet. Vi kan være med å sørge for at det som ikke trenger å stoppe opp, ikke stopper, sa Hovde, og legger til at politikerne i Høyre er klare til å stille på møte på kort varsel.

- Vi har et ansvar for at det som går an å gjennomføre, kan bli gjennomført, sa han.

Ordfører Yvonne Wold (SV) var helt enig:

- Jeg gir min fulle tilslutning til det. Vi må bidra til å holde hjula i gang, så godt vi kan, sa hun.

Hun la til at det er mulighet for å gjennomføre digitale møter:

- Det kan vi gjøre om det er ting som haster, og det må vi benytte oss av, sier hun.