Mange tar kontakt med krisestaben: - Noen ønsker strengere tiltak, mens andre ønsker unntak

- Bak beslutningene som blir tatt er det først og fremst de faglige vurderingene som ligger til grunn, sier ordfører Yvonne Wold.

Ordfører Yvonne Wold (SV).  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Yvonne Wold fortalte i Formannskapet onsdag om tiltakene kommunen har gjort, og om arbeidet som gjøres for å prøve å rigge for den uforutsigbarheten som vi står overfor som lokalsamfunn.

Krisestaben møtes daglig. Den består av ordføreren, rådmannen, kommunikasjonssjef Arnt Olav Hønsvik Herjehagen, kommuneoverlege Jon Sverre Aursand, beredskapskoordinator Harald Digernes Westby og lensmann Vebjørn Bale.

- Det er mange innbyggere som tar kontakt – noen ønsker seg flere og strengere tiltak, mens andre ønsker unntak og mindre tiltak. Tiltakene fører jo til krevende situasjoner og konsekvenser. Bak beslutningene som blir tatt er det først og fremst de faglige vurderingene som ligger til grunn. Det må være riktige tiltak, og det må være rett timing på tiltakene. Det må også være rett koordinering av tiltakene, sier hun.

Onsdag kom det andre, og torsdag kom det tredje registrerte tilfellet av smitte i Rauma.

- Vi har klart å være i forkant på mye, og det er viktig nå. Men vi går med uro i magen for at det er «stille før stormen». Til tross for mye godt arbeid, så vil vi ikke klare å unngå smitte fullt og helt framover, sier Wold

Yvonne Wold takker befolkningen for å ha tatt utfordringene og reglene på alvor.

- Dugnadsånden og lagånden virker enorm. Det er rørende å se. Jeg er sikker på at vi skal klare oss gjennom dette i lag, sier Wold.