Mange tar kontakt med krisestaben: - Noen ønsker strengere tiltak, mens andre ønsker unntak

- Bak beslutningene som blir tatt er det først og fremst de faglige vurderingene som ligger til grunn, sier ordfører Yvonne Wold.

Ordfører Yvonne Wold (SV).  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Yvonne Wold fortalte i Formannskapet onsdag om tiltakene kommunen har gjort, og om arbeidet som gjøres for å prøve å rigge for den uforutsigbarheten som vi står overfor som lokalsamfunn.