Vil slutte å drifte gatelys langs private veger: - Ikke en kommunal oppgave

Om lag halvparten av all vegbelysningen kommunen betaler for i dag, er langs private veger, fylkesveger og riksveger.

Rauma kommune drifter i dag ca. 2300 gatelyspunkter.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

I onsdagens formannskapsmøte skal politikerne behandle ei sak om gatebelysning.