Foreslår at barnehagen skal bli friluftsbarnehage fra høsten av

Forslaget fra rådmannen behandles onsdag.

Leiktun barnehage i Isfjorden.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Akkurat nå er de fleste barnehagebarna hjemme, men fra høsten av kan Leiktun barnehage ha et nytt tilbud til barna som går der.

Rådmannen foreslår at barnehagen skal være en natur- og friluftsbarnehage fra barnehageåret 2020/21.

- Det skal arbeides systematisk med utvikling av barnehagens tilbud og markedsføring av dette, foreslår hun.

Vil at Leiktun skal bli friluftsbarnehage

Men flertallet har ikke funnet penger til oppgradering av barnehagen.


Hun skriver i utredningen at barnehagen har tradisjoner med utegrupper og aktivt bruk av nærmiljø i sitt pedagogiske tilbud.

- Rauma kommune sin visjon «Verdens beste kommune for naturglade mennesker»har dannet grunnlag for barnehagens virke. Barnehagens nærmiljø gir svært gode og naturlige muligheter for natur-/friluftsaktiviteter. Personalets erfaringer, kompetanse og ønske om å videreutvikle barnehage innenfor friluftsliv er stor, forteller hun.

Ingen nasjonale føringer

Det var i desembermøtet at politikerne vedtok å gjennomføre en utredning om saken.

Barnehagen er i dag godkjent som barnehage, og det finnes ikke noe egen, lokal godkjenning for friluftsbarnehager i Rauma. Det finnes heller ingen nasjonale føringer eller definisjon på hva en natur-/friluftsbarnehage skal eller kan være.

- Det kan gjennomføres en prosess med ny lokal godkjenning for friluftsbarnehager i Rauma for å gi rammer for å gi Leiktun, og eventuelt andre barnehager i kommunen, status som friluftsbarnehage. En slik prosess vil være et krevende og omfattende arbeid uten at denne formelle prosessen nødvendigvis vil endre så mye på det daglige, praktiske arbeidet i den enkelte barnehage, skriver hun.

Hun anbefaler for politikerne at barnehagen skal profileres som en natur- og friluftsbarnehage ut fra den gjeldende godkjenningen.

- Det er fullt mulig å videreutvikle barnehagens pedagogiske tilbud med vekt på natur og friluftsaktiviteter, samt profilere barnehagen som friluftsbarnehage, uten at man går gjennom enformell prosess med lokale retningslinjer og godkjenning. Barnehagen vektlegger allerede aktiviteter som passer godt inn i en profil som friluftsbarnehage. Dette arbeidet vil videreutvikles og barnehagen vil bli markedsført som en friluftsbarnehage f.o.m. barnehageåret 20/21.

Åtte prosent av alle barnehagene i Norge oppgir at de er en friluftsbarnehage eller har en friluftsavdeling.

Ingen penger til renovering

Barnehagen har i flere år vært diskutert blant politikerne, som et av byggene i kommunen som virkelig trenger opprustning .

- Leiktun barnehage, med ansatte og brukere, har i mange år ventet på renovering/utbygging for med det å ruste seg for fremtidens barnehagedrift og tilbud, skriver rådmannen.

Politikerne fant ikke penger til oppgradering i budsjettmøtet i høst.