Skal utvikle en ny Frivilligplan for Rauma kommune:

Håper på gode innspill fra frivilligheten

– Frivilligheten endrer seg med samfunnet, og nå håper vi på gode innspill til en ny plan, sier Kairith Fugledal Kvarsnes i Frivilligsentralen.

Samarbeid: Kairith Fugledal Kvarsnes og Geir Grav i kulturetaten, skal sammen med folket og frivilligheten lage en ny frivilligplan for Rauma kommune. Men folkemøte de ville invitere til 18. mars på kulturhuset, blir foreløpig utsatt.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

– En Frivilligplan er en plan som skal sette samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor inn i et langsiktig og forutsigbart perspektiv. Vi har en plan fra ti år tilbake, men veldig mye har skjedd i løpet av de ti åra. Så nå er det behov for en ny plan, forklarer Geir Grav, som sammen med Kairith Fugledal Kvarsnes i Frivilligsentralen, skal gå i gang med prosjektet.