Nedgang i passasjerer på Raumabanen

Passasjertallene hos Vy for 2019 er ute. Mens selskapet som helhet har fått flere passasjerer, har tallet på Raumabanen gått ned, sammenlignet med 2018.

Nedgang: Raumabanen hadde en nedgang i passasjertallet på 6,5 prosent i forhold til 2018. Banen var stengt i flere perioder på grunn av rasfare i året som gikk.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

Det er Vy som melder dette i en pressemelding. Totalt 73,2 millioner togreiser ble gjennomført med Vy sine tog på landsbasis i fjor, og selskapet opplever en vekst i trafikken.

På Raumabanen ble det i 2019 gjennomført togreiser med 116 600 passasjerer, noe som er en nedgang på 6,5 prosent. I 2018 var passasjertallet på 124 670, som da var en oppgang fra 2017.

Vy skriver videre at Raumabanen var preget av stengninger som følge av rasfare i Romsdalen.