Holmemstranda IL får pengestøtte fra Sparebanken Møre:

100.000 til nytt anlegg

Det var mange smil å se da Holmemstranda IL fikk utlevert en sjekk på 100.000 kroner til det nye anlegget sitt.

Glade: De unge friidrettsutøverne hos Holmemstranda IL er hoppende glade for pengestøtten de får fra Sparebanken Møre til det nye anlegget. Prosjektleder Arnt Olav Herjehagen mottar sjekken på 100.000 kroner fra banksjef Heidi Dahle.   Foto: Even Ørjasæter

Nyheter

– Vi er kjempeglade for støtten. Det vil dekke en god del av egenandelen, sier prosjektleder Arnt Olav Herjehagen til Åndalsnes Avis.

Torsdag kveld var han til stede på treninga til Holmemstranda IL på Åfarnes oppvekstsenter for å motta en pengesjekk på 100.000 kroner fra banksjef Heidi Dahle i Sparebanken Møre.

– Vi er veldig glade for å kunne hjelpe til med et så flott prosjekt, sier Dahle.

Onsdag ble det også vedtatt i Rauma kommunestyre å forskuttere spillemidler og momskompensasjon på ca. 670.000 kroner til prosjektet.

Aktive: Åfarnes har et av de mest aktive friidrettsmiljøene i kommunen. Med det nye treningsanlegget vil forholdene ligge til rette for at enda flere vil være med.   Foto: Even Ørjasæter

Populært tilbud

Friidrett har blitt et populært tilbud på Åfarnes, og ifølge Herjehagen har de et av de mest aktive miljøene i kommunen.

– Det eneste friidrettsanlegget per nå er i Måndalen, så det nye anlegget blir det første på Nordsida. Dette vil bare være et treningsanlegg, mens konkurranseanlegget fremdeles blir i Måndalen, sier han og sier seg enig i at det nye anlegget kan føre til at det blir mer attraktivt å flytte til bygda, med kort veg til skole, gode fritidsaktiviteter og kort pendleveg til både Molde og Åndalsnes.

Per i dag, så har Holmemstranda IL treningene sine utendørs ved Åfarnes oppvekstsenter når været tillater det, eller innendørs i gymsalen. Det nye anlegget vil komme på oppsida av skolen, og etter planen skal det være klart i sommer.

Får utstyr fra Molde

Herjehagen forteller videre at idrettslaget også vil få nytt utstyr i nærmeste framtid. Da det skal bygges ny turnhall i Molde, vil Holmemstranda kunne få ta over det de vil av utstyr i den gamle hallen.

– At de vil gi mye av det gamle utstyret deres til oss mot at vi hjelper dem med å flytte inn i ny hall er veldig kjekt, sier han.