Skolen får en ansatt som bare skal jobbe med mobbing

Rauma får en ansatt som kun skal jobbe med å bekjempe mobbing i skolen.

Lars Olav Hustad (til venstre) snakket varmt for å få noen som kan være dedikert i arbeidet med mobbeproblematikken.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det bestemte Rauma kommunestyre onsdag kveld.

I vedtaket heter det at «Rauma kommune vil ansette eller omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Rauma-skolen. Vedkommende starter arbeidet seinest 1. august 2020.»

Det er opp til rådmannen å bestemme om kommunen skal ansette en person eller omdisponere. I debatten ble det påpekt at det er ansettelsesstopp i kommunen.

Saka «Oppfølging og status på trivsel og mobbing i Rauma» har tidligere vært oppe i formannskapet, og der ble det blant annet bestemt at «Rauma kommune ser på muligheten for å ansette mobbeombud/miljøterapeut». Forslaget kom fra Høyres Renate Soleim, og det ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Elevundersøkelsen 2019: Mer mobbing på Rauma-skolene

En økende andel skoleelever i Rauma opplever at de mobbes.


I kommunestyret var det nettopp punktet om mobbeombud/miljøterapeut som politikerne brukte mest tid på. Og det ble til tider også en følelsesladet debatt, der alle var skjønt enige om at mobbing må man komme til livs.

Gruppelederne gikk umiddelbart inn i et felles gruppemøte for å se på muligheten for å bli enige. Det viste seg raskt at alle vil ha slutt på mobbing i skolen, men hva som var riktige tiltak, klarte de ikke å bli enige om. De tok med seg et fellesforslag ført i pennen av varaordfører Magnhild Vik (Sp): «Rauma kommune ser på muligheten for å samordne alle ressurser i kommunen på en ny måte».

Gruppeledermøte under kommunestyret. Fra venstre og rundt bordet: Magnhild Vik (Sp), Arne Hoem (PP), Jan Drahos (SV), Reidar Brude (uavh.), Geir Klepaker (MDG), Øyvind Hovde (H), Solrun Røsvik Sørli (KrF) og Janne Hovde (Ap).  Foto: Per-Kristian Bratteng

Må være en dedikert person

Høyres Lars Olav Hustad var blant de som mente setningen var altfor ullen og altfor lite konkret, og signaliserte at han ikke var opptatt av om vedkommende skulle være et mobbeombud eller en miljøterapeut:

– Det viktigste er at det settes i gang arbeid av en dedikert person som har hundre prosent fokus på dette temaet. Det er målet vårt. Da kan vi ikke være vage i ei setning om at vi skal gjøre vårt beste og se på ressursene. Da blir det akkurat som før. Det må være en person som får den oppgaven, som bør starte allerede i morgen tidlig klokka åtte sammen med skolesjefen. Vi kan ikke vente på dette, sa Hustad.

"Jeg har kjent det sjøl på kroppen, og det betyr så mye hvis vi klarer å få til en nullvisjon mot mobbing"

Rauma Høyre vil ansette et mobbeombud i kommunen. Dette skal bidra til å bekjempe mobbing.


Hustad, som i dag jobber i skole som rektor ved Langmyra skole i Molde, var også tydelig på at vedkommende som engasjeres må ha den rette kompetansen.

– Mobbing har forandret seg totalt de siste åra. I elevundersøkelsen får elevene spørsmål om de har opplevd digital mobbing. Det hjelper ikke med 15 lærere pr. klasserom så lenge mobbingen går via det digitale. Der ligger utfordringen vår. Vi må skaffe oss en person som har kompetanse på slike ting, sette inn tiltak og hjelpe de unge. Da må vi ha et ombud som passer på, hjelper, forebygger og agerer. Hver dag som går, hver time som går, hvert minutt som går, så er det et barn her i Rauma som griner seg i søvn fordi de vet at neste dag blir et helvete eller at de mottar ei melding, sa Hustad.

Ap: Vi må handle

Hustad høstet mye ros for sitt innlegg, blant annet fra Janne Søvik (Ap):

– Jeg er veldig enig i mye av det Hustad sier. For en gangs skyld må vi være enige, sa hun henvendt til Hustad. – Vi må handle. Jeg vil at det skal være en person som er dedikert og som kan jobbe med saken der ungene er, ikke i etterkant. Det har uante konsekvenser hva mobbing kan gjøre med unger. Tenk å gå med klump i magen fem dager i uka og grue seg til å gå på skolen, sa Søvik.

– Forsøpling av debatten truer demokratiet

Kjell Magne Bondevik mener kommentarfelter i sosiale medier er den største trusselen mot demokratiet i Norge.


Hustad svarte: – Det er ikke bare fem ganger i uka, som Søvik sier. Det er 24/7.

Ordfører Yvonne Wold (SV).  Foto: Per-Kristian Bratteng

Ordfører Yvonne Wold (SV) sa at hun kunne støtte forslaget fra formannskapet, for å få alt opp på bordet og for å se på mulighetene. Og hun gjentok litt av det hun sa i formannskapet:

– Vi har faktisk innført en ansettelsesstopp i Rauma kommune. Det er ikke all verdens handlingsrom for å ansette noen. Jeg sa i formannskapet at vi har mobbeombud på fylkesnivå. Og at det er viktig å se på ressurser i skolen, hva man kan gjøre i det daglig arbeidet for å forebygge mobbing og at vi nå må flytte mye mer ressurser over på det forebyggende arbeidet hvis det viser seg å mangle.

– Mitt poeng, når jeg stemmer; jeg er ikke så redd for å utrede. Det jeg er redd for er at vi skal låse oss opp til å bruke ressurser som vi ikke har, samtidig som vi ikke har fått alle gode forslag og løsninger opp på bordet, sa Wold.

– For diffust, vi må videre

– Setningen som ligger her som et fellesforslag sier veldig lite og fører oss ikke viere. Den blir for diffus. Vi må fylle på med noe mer, sa Per Johnny Voldseth (Ap).


Reidar Brude (uavh.) spurte Lars Olav Hustad om han trodde at et mobbeombud vil virke. Hustad svarte:

– Jeg har ikke svaret. Men vi skylder våre barn å prøve noe. Hvis vi skal være helt sikre på om det virker før vi gjør noe, så skjer det ingenting, sa han

Også Torbjørn Bruaset (Sp) mente Hustad holdt et knakende godt innlegg, som gjorde et veldig sterkt inntrykk. Han ville legge partipolitikken til side i denne saka:

– Det egner seg dårlig for både partipolitikk og valgkamp og politiske krangler – det er altfor alvorlig til det, sa Bruaset.

Ei egen arbeidsgruppe?

Ingrid Marie Schei Olsen (Ap) syntes at de voksne burde gå foran som et godt eksempel, og lanserte noen tanker:

– Kanskje vi voksne kan vise at vi er mot mobbing – kanskje vi kan sette ned ei frivillig arbeidsgruppe som kan jobbe med dette og få mobbing til å ikke være kult, akkurat som bilbeltekampanjen om at det ikke er kult å være død. Vi må få det ut at dette ikke er greit, sa Olsen.

PPT: – Ikke glem den kompetansen som vi allerede har i kommunen

PPT i Rauma mener at å ansette et mobbeombud vil være feil tiltak.


Etter et nytt gruppemøte la Lars Olav Hustad fram et forslag på vegne av blant andre Jan Drahos (SV): «Rauma kommune vil ansette eller omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Rauma-skolen. Vedkommende starter arbeidet seinest 1. august 2020.»

Ordføreren sa nei

Ap signaliserte at de ville støtte forslaget. Men ordfører Yvonne Wold (SV) sa nei, og forklarte det med at i formuleringen i vedtaket fra formannskapet ville man få med alle innspill fra fagfolk, fra skole og ungdommene sjøl.

– Men jeg kan ikke støtte det nye forslaget, sjøl om det er godt omforent og at jeg aller helst skulle vært med på et flertallsvedtak, fordi jeg ser at vi har problem med å finne ressurser i dag og usikker på om det er fornuftig å gjøre omdisponeringer, sa Wold.

Lars Olav Hustad svarte Wold:

– Vi har et budsjett på en halv milliard. Det går an å finne midler hvis man vil. Og vi vil at det skal handles. Det er trist å registrere at eventuelt SV ikke blir med på dette.

Jan Drahos (SV) foreslo å utsette saka og be administrasjonen til neste møte vurdere om det kan ansettes eller omdisponeres en person til å jobbe med mobbeproblemet.

Leserbrev

"Vi har en naturlig plass hos elevene, og må regnes med fra politisk hold - før det ansettes et mobbeombud"

"Vi har en naturlig plass hos elevene, og må regnes med fra politisk hold - før det ansettes et mobbeombud. 


Fellesforslaget vant fram

Utsettelsesforslaget fra Drahos fikk ikke flertall. I stedet fikk fellesforslaget flertall 14–12.

Flertallet besto av Høyre (6), Ap (5), Arne Hoem (PP), Magnhild Vik (Sp) og Torbjørn Bruaset (Sp).

Mindretallet besto av SV (7), Reidar Brude (uavh.), Geir Klepaker (MDG), Solrun Røsvik Sørli (KrF), Per Egil Solli Mork (Sp) og Kai Roger Sande (Sp).

Torbjørn Rødstøl (Sp) deltok tidligere i møtet, men hadde permisjon da mobbesaka ble behandlet. Det var ingen vararepresentanter for Rødstøl.