Kommer fra Svalbard for å bli ny helse- og omsorgssjef

Margrete Grinaker Berle (52) blir ny helse- og omsorgssjef i Rauma kommune i august. Da overtar hun ledelsen av et tjenesteområde som har fått omorganisert lederstrukturen.

Ny sjef: Margrete Grinaker Berle (52) tiltrer stillingen som ny helse- og omsorgssjef i Rauma kommune i august.  Foto: Hilde Kristin Røsvik / Svalbardposten

Nyheter

Margrete Grinaker Berle, 52 år og opprinnelig moldenser, er i dag administrasjonssjef hos Sysselmannen på Svalbard. Hun har tidligere erfaring fra ulike stillinger i Bufetat og var i en periode enhetsleder for institusjonsdrift i Fræna kommune.

Grinaker Berle tiltrer stillingen som helse- og omsorgssjef i Rauma kommune først i august. Ettersom nåværende helse- og omsorgssjef Kristian Skålhavn slutter i stillingen allerede 25. februar, vil kommuneadministrasjonen i nesten et halvt år være uten helse- og omsorgssjef. I den perioden vil rådmannen og virksomhetslederne ta de viktigste oppgavene.

Omorganisering

Tjenesteområdet helse og omsorg har vært gjennom en omorganisering av lederstrukturen, der tjenesteområdet deles i tre virksomhetsområder som skal jobbe tett sammen. Etter en intern utlysing er nå de tre virksomhetslederne ansatt.

Synnøve Wenaas er virksomhetsleder Rauma Helsehus, Annelies Slabbertje er virksomhetsleder for aktivisering og mestring, mens Aud Turid Korneliussen er virksomhetsleder for hjemmebasert omsorg.

- Målet med omorganiseringen, er å sikre større grad av koordinering, utvikling og nærledelse på tvers av virksomhets-områder og avdelinger - både faglig, økonomisk og i forhold til personell, sier nåværende helse- og omsorgssjef Kristian Skålhavn.

Nytt ledernivå

- Vi har innført et nytt ledernivå mellom helse- og omsorgssjefen og avdelingslederne. Men det er viktig å presisere at vi ikke har fått flere ledere. Nå har helse og omsorg et lederteam bestående av fem personer, mens den tidligere ledergruppen besto av 13 personer. Endringen bidrar til en bedre ressursutnyttelse og at avdelingslederne nå kan fokusere mer på fagutvikling og oppfølging av personell, sier Skålhavn.

De tre virksomhetslederne er allerede på plass i sine stillinger, men de vil også fungere som avdelingsledere en stund fremover, opplyser Skålhavn.