Grønn vinter skaper store utfordringer

Stadig flere vintre er mer grønne enn de er hvite. Det gir utfordringer for landbruket.

Lærer: Lars Olav Venås fra Måndalen er lærer i Naturbruk ved Gjermundnes videregåande skule i Vestnes kommune. Han forteller at grønne vintre kan bli negativt for landbruket. Uten snø som dekker marka er gresset mer sårbart mot frost og kulde, noe som kan føre til skader. Et mildere klima kan også føre til at skadedyra som ellers ville krepert om vinteren også vil få bedre levekår. Venås forklarer at det fins og vil komme teknologiske løsninger som kan hjelpe mot dette, men at det kommer til å koste penger.   Foto: Even Ørjasæter

Nyheter

– Grønne marker om vinteren skaper nok større ulemper enn fordeler, mener Lars Olav Venås. Han er lærer ved Naturbruk ved Gjermundnes videregåande skule, og underviser framtidas bønder og agronomer. Hos dem er endringene i klimaet noe de har på timeplanen.