Alf Hanekamhaug er død - en ruvende skikkelse i lokalsamfunnet

Mandag 10. februar sovnet Alf Hanekamhaug stille inn, 95 år gammel. Gardbrukeren, Senterparti-politikeren, lokalhistorikeren og familiemannen blir husket som en ruvende og markant skikkelse i lokalsamfunnet.

Samfunnsbygger: Alf Hanekamhaug var den siste ordføreren i gamle Grytten kommune fram til sammenslåingen av fem kommuner til den nye storkommunen Rauma i 1964.  Foto: Per Kristian Bratteng

Nyheter

Alf Hanekamhaug ble født og vokste opp på garden Hanekamhaug i Isterdalen, og overtok gardsdrifta i ung alder etter foreldrene Gyda og Andreas Hanekamhaug.

Han huskes av mange for et sterkt og bredt samfunnsengasjement. Tidlig på 1950-tallet overtok han drifta av den gamle Trollstigrestauranten, og den drev han fram til omkring 1960.

Siste ordfører i Grytten

I perioden 1960–1963 var han den siste ordføreren i Grytten kommune, men han gikk av som ordfører da det ble klart at Grytten skulle slås sammen med Voll, Hen, Eid og Veøy til den nye storkommunen Rauma, en sammenslåing han var sterkt uenig i.

Omkring midten av 1960-tallet ble han leder for det lokale Arbeidskontoret i Rauma. Både i den lederrollen og på mer privat basis videreførte han et sterkt engasjement for lokalsamfunnet.

Han blir av mange blant annet husket som en viktig pådriver for etableringen av Øran Vest som industriområde, og for at Åndalsnes ble utvalgt som byggested for to oljeplattformer på 1970-tallet.

Han tilskrives også mye av æren for at industrigründeren Birger Hatlebakk i 1973 valgte å bygge en Glamox-fabrikk på Vågstranda med et halvt hundre ansatte. Også etableringen av Rauma videregående skole var en sak han brant sterkt for.

"Somt"

I 2015 utga han boka «Somt», der han publiserte en lang rekke artikler og notater fra et langt liv som skribent. Boka tar for seg gamle historier og opplevelser fra lokalsamfunnet – en blanding av både humørfylte og mer alvorlige refleksjoner og minner.

De aller siste åra opplevde Alf Hanekamhaug å bli svak til beins, og i 2018 var han blant de første som flyttet inn på Rauma Helsehus. Men 95-åringen var særdeles åndsfrisk helt til det siste, og i fjor fikk han oppleve et stort høydepunkt da en kopi av runene fra Runehammeren mellom Veblungsnes og Innfjorden ble avduket ved inngangen til Rauma Folkebibliotek. Å få laget denne kopien av de nasjonalt interessante runene var et prosjekt han hadde arbeidet med i seks år, og var et av hans siste store bidrag til lokalsamfunnet.

Etter Alf Hanekamhaugs eget ønske blir han bisatt i stillhet med kun den nærmest familiens tilstede.