Møt den nye lederen i Rauma SV:

– Vi må vise oss tilliten verdig

Han har vært hekta på å spare miljøet siden han reiste kysten rundt med seilbåt. For den nyvalgte lederen i Rauma SV er folk og miljø de viktigste kjernesakene.

Øystein Wang-Norderud, Rauma SV,   Foto: Even Ørjasæter

Nyheter

– Jeg er en lokalpatriot, og det syns jeg vi alle bør være. Det er viktig å støtte opp om det man har lokalt rundt seg, det er slik distriktene vil fortsette å leve, forteller Øystein Wang-Norderud.

Wang-Norderud kommer fra Hammerfest i Troms og Finnmark, og bor på Mjelva. Her har han utsikt til flere av de majestetiske toppene i Romsdalen.

– Har jeg ikke fantastisk utsikt?, sier han og smiler. – Dette er en av grunnene til at jeg ikke kan tenke meg å flytte tilbake til Oslo, selv om mye av familien min bor der, fortsetter han.

Miljøbevisst

Den nyvalgte lederen i Rauma SV er veldig opptatt av miljøet. Dette ble han etter å ha bodd i en seglbåt i flere år.

– Her kunne jeg følge nøye med på hva båten produserte og brukte av energi. Det gikk litt sport i å prøve å bruke mindre enn en produserte. Med nye smarthjem der man har målere som viser forbruket, tror jeg flere vil kunne klare å redusere energien de bruker, sier han.

Etter at kona ble gravid, bestemte de seg for å selge seglbåten, og finne en mer landfast bopel. Valget falt til slutt på Rauma.

– Vi hadde kjørt gjennom her noen ganger på motorsykkel, og syns jo det er fantastisk vakkert her. Samtidig er Åndalsnes en veldig sentral lokasjon, med enkel transport nesten hvor enn vi vil. Vi har jo til og med flytog, der man kan hoppe på toget, ta et togbytte på Dombås, og så være framme på Gardermoen noen timer senere, sier han.

Mens vi sitter og prater, kan vi høre lyden av flere vogntog som suser forbi på E136 som ligger nedenfor. Wang-Norderud skulle gjerne sett at mer av godstrafikken gikk over på Raumabanen.

– Helst ville jeg sett at jernbanen ble utvida til å gå til Molde og Ålesund også. Da hadde vi sluppet å bruke vogntog i den grad vi gjør i dag. Men om de kunne stoppa på Øran og lasta godset sitt over på jernbanen hadde det vært fantastisk, sier han og argumenterer med at det både vil bli tryggere, og mindre støyende for folk som bor inne i Romsdalen.

– Med godstoget blir det støy til faste tider, så det kan man bli vant til. Vogntoga kommer på ulike tidspunkt, så det blir man aldri helt vant til.

Brakvalg

SV har en historisk sterk posisjon i Rauma, og fikk hele 23,2 prosent av stemmene ved valget i fjor. Yvonne Wold er også Raumas første kvinnelige ordfører, og den første ordføreren fra SV i hele Møre og Romsdal fylke.

– Det er fantastisk for oss at folk i kommunen har gitt oss den tilliten. Nå må vi vise at vi er den tilliten verdig, sier Wang-Norderud og skryter av jobben som ordføreren har gjort så langt.

– Hun gjør en fantastisk jobb. Hun er opptatt av at alle skal bli hørt, uansett hvem de er, noe som også gjenspeiler politikken vår.

På spørsmål om hvordan de har tenkt å holde på velgerne, svarer lokallagslederen at de først og fremst må holde løftene de gav under valgkampen.

– Vi gav ikke noen løfter som ikke er gjennomførbare. Gratis skolemat, for eksempel, er noe som bør kunne la seg gjennomføre uten større økonomiske problemer, sier han og legger til at kommunen har en utfordring foran seg med den økonomiske situasjonen den er i.

– Hva vi må gjøre for å få bedra økonomien har jeg ikke noe klart svar på. Det er en av de store utfordringene vi har foran oss. Men jeg håper og tror det skal la seg gjøre uten at befolkningen skal påføres mer skatter og avgifter. Turistskatt kan være et tiltak, men det viktigste tror jeg er å legge til rette for at industrien i kommunen skal kunne blomstre.

Han understreker også viktigheten av å bruke tilbudene som fins lokalt.

– Om man ikke benytter seg av det man har, så kan det forsvinne. Å støtte opp om den lokale nærbutikken og andre lokale bedrifter er viktig for at distriktene skal kunne holde seg levedyktige. Det er her de store verdiene i samfunnet er, sier han.