Redningsledelsen i Møre og Romsdal: - Rekordflo kan ramme ferjetrafikken

Den varslede rekordfloa mandag og tirsdag, kan komme til å ramme ferjetrafikken.

Det kan bli vanskelig for ferjene å legge til kai i fylket.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Redningsledelsen i Møre og Romsdal har mandag morgen hatt et møte for å drøfte situasjonen og eventuelle tiltak som bør settes i verk.

- Med springflo på det nivået som er varslet, kan vi risikerer at ferjene enkelte steder ikke greier å legge til kai. De som er avhengig av ferje for å nå tak i helsehjelp, bør derfor ta kontakt med AMK-sentralen dersom de frykter at de kan få behov for øyeblikkelig hjelp, sier stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding etter møtet i redningsledelsen.

I helsesektoren er en spesielt opptatt av at publikum ikke må vente for lenge med å ta kontakt.

– Dersom en venter for lenge kan handlingsrommet til helsevesenet plutselig bli for lite, sier Sætre.

Redningsledelsen består av representanter for nødetatene og en rekke andre samarbeidende organisasjoner.

- Redningsledelsen ønsker også å minne de som har båt liggende på sjøen om å sjekke fortøyningene og å sikre løse gjenstander. Videre er det noen huseiere som bør sette i verk tiltak mot vanninntrenging, sier Sætre.

Det er varslet ekstremt høy vannstand fra mandag kveld.

- Natt til tirsdag og tirsdag ettermiddag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være høyest omkring kl. 23-02 om natta og kl. 11-14 tirsdag ettermiddag. Mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no