Sivilforsvaret bisto ved 136 hendelser i fjor

Nyheter

Sivilforsvaret bisto ved i alt 136 hendelser i 2019. Til sammen har 2.630 personer vært i innsats i nesten 24.000 timer.

45 av Sivilforsvarets innsatser var knyttet til søk etter savnede personer. Dette utgjør den største andelen av de 136 innsatsene.

Sivilforsvaret bisto også annet i den omfattende redningsaksjonen etter at cruiseskipet Viking Sky fikk motorstopp under krevende sjøforhold utenfor Romsdal i mars i fjor.

Sivilforsvaret la i alt ned 23.758 innsatstimer i 2019, noe som er det laveste timetallet siden 2012.