PPT: – Ikke glem den kompetansen som vi allerede har i kommunen

PPT i Rauma mener at å ansette et mobbeombud vil være feil tiltak.

Berit Romundstad, Lise Brandli og Synnøve Solheim jobber i kommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste. De mener at politikerne bør se den kompetansen som allerede er i kommunen, og ha fokuset på ressursbehovet når det gjelder lærertetthet.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

I formannskapet i forrige uke gikk politikerne enstemmig inn for at Rauma kommune skal se på muligheten for å ansette mobbeombud/miljøterapeut.