Ferjeopprøret: Fylker gjør felles front

Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og KS går sammen i kampen for mer penger til ferjene.

Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og KS går sammen i kampen for mer penger til ferjene.  Foto: Heiko Junge

Nyheter

De fire fylkeskommunene og kommunesektorens organisasjon KS lanserer initiativet i Oslo fredag.