– Økt grunnbemanning skal gi mer tid til pasientene

Grunnbemanningen ved den mest krevende avdelinga på Rauma Helsehus skal styrkes. – Vi håper å redusere vikarbruken og få mer tid til behandling av pasientene, sier avdelingsleder Mary Aasen.

Travelt: Zeamin Major er lærling, mens Oddrunn Einang er helsefagarbeider og Hovedverneombud. Sammen med avdelingsleder Mary Aasen (t.h.) er Einang med i styringsgruppa som planlegger økt bemanning ved Helsehusets somatiske avdeling i tredjeetasjen.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Mandag møttes flere faggrupper, tillitsvalgte og representanter for kommuneledelsen for å diskutere tiltak som kan redusere vikarbruken og bedre arbeidsmiljøet ved institusjonen.