Tar halve regninga, forsvarer kostnadsdelinga

Rådmann Toril Hovdenak har ingen problemer med å forsvare avtalen om at Romsdalsgondolen og Rauma kommune skal dele på kostnadene for kvikkleire-undersøkelsene i sentrum.

Selskapet Geostrøm har gjennomført grunnboring på Åndalsnes etter at NVE la fram sin kvikkleire-rapport.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det var Aps Janne Søvik som i formannskapet spurte om rettferdigheten i dette. I formannskapet kom det fram at det er utbyggers ansvar å undersøke grunnen. Og etter at NVE-rapporten konkluderte med høg faregrad for kvikkleireskred i området Jernbanegata, der fjordstasjonen for gondolen skal bygges, må Romsdalsgondolen iverksette grunnundersøkelser.