Filmfolk på befaring

Torsdag var et stort filmteam på befaring oppover Romsdalen – med turisttoget fra Norsk Jernbanemuseum.

Befaring: Filmfolk ved Trollveggen. 

Nyheter

Det var onsdag turisttoget til Norsk Jernbanemuseum ankom Åndalsnes stasjon – med kun to mann om bord; lokfører og Terje Fossum, som jobber som konduktør på museumstogene.