Hallo! Hallo!

Nede ved fjorden på garden Herje står dette lille kulturminnet.
Nyheter

Det er et tre med isolatorer fra den første telefonlinja gjennom bygda. Denne linja gikk fra tre til tre, og når det var storm og blest viklet ledningene seg ofte inn i hverandre. Da var det vanlig at man gikk langs linja med en stokk for å slå «svinger» av ledningene der de hadde floket seg eller satt seg fast i kvister og greiner.