Varsler om svært høg vannstand på onsdag

Springflo kan ramme ferjetrafikken. Og folk bes sjekke fortøyningene og å sikre løse gjenstander

Høg flo på Åndalsnes.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

NVE har sendt ut varsel om veldig høg vannstand, som er på sitt høgeste onsdag klokka 14.08.

– Onsdag ettermiddag er det ventet svært høy vannstand, estimert til 65-75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 13 og 15, skriver sehavniva.no.

Her kan du sjekke flo og fjære for Åndalsnes.

NVE kommer med følgende anbefaling til folk:

– Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.


Den varslede springfloa onsdag, kan også komme til å ramme ferjetrafikken. Redningsledelsen i Møre og Romsdal hadde mandag ettermiddag et møte for å drøfte situasjonen og eventuelle tiltak som bør settes i verk.

- Med springflo på det nivået som er varslet, kan vi risikerer at ferjene enkelte steder ikke greier å legge til kai. De som er avhengig av ferje for å nå tak i helsehjelp, bør derfor ta kontakt med AMK-sentralen dersom de frykter at de kan få behov for øyeblikkelig hjelp, uttaler stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding, etter møtet i redningsledelsen.

I helsesektoren er man spesielt opptatt av publikum ikke må vente for lenge med å ta kontakt.

Høg flo på Åndalsnes.  Foto: Per-Kristian Bratteng

– Dersom en venter for lenge kan handlingsrommet til helsevesenet plutselig bli for lite, sier Sætre.

Redningsledelsen består av representanter for nødetatene og en rekke andre samarbeidende organisasjoner.

- Redningsledelsen ønsker også å minne de som har båt liggende på sjøen om å sjekke fortøyningene og å sikre løse gjenstander. Videre er det noen huseier som bør sette i verk tiltak mot vanninntrenging, sier Sætre.

Publikum anbefales å følge med på radiosendinger.

Springfloa vil være på sitt høyeste rundt kl 02 natt til onsdag og onsdag kl 14.