Stort bygg: Vangstunet har en antatt markedsverdi på 11, 5 millioner kroner. – Men hva bygget kan selges for, er vanskelig å si før vi ser hvordan interessen er, sier Jo Unhjem i Formålsbygg i Rauma kommune.  Foto: Evy Kavli

Vangstunet skal selges: – Mye historie i veggene her

I løpet av et par ukers tid vil Vangstunet – den tidligere aldersheimen på Åndalsnes – legges ut for salg.

Vi har allerede hatt interessenter som har vært og sett, sier Jo Unhjem, avdelingsleder Formålsbygg i Rauma kommune.

Det er de som eier det vel 2000 kvadratmeter store bygget. Bygget som i 1962 ble bygget for å huse kommunens eldre.

I tiden før 1962, var det blant annet aldersheim på Aak.

Ifølge Bjarne Langseth som har skrevet bok om Hotel Aak, lå ”Alderkvile” som det het, i den gamle delen av dagens hotell.

Kjøkkenet: Stort og romslig kjøkken. Alle maskiner er fjernet, men innredningen står igjen.  Foto: Evy Kavli

Foreslår å selge til høystbydende

Rådmannen fremmer forslaget for formannskapet onsdag.


Nedlagt i 2002

I sakspapirene som ble lagt frem for kommunestyret i juni i fjor, der salget ble vedtatt, står det at Vangstun ble brukt som aldersheim frem til Åndalsnes sjukeheim sto ferdig i 2002. I 1989 ble det også installert heis i bygget.

Vangstun gikk ut av bruk som kommunalt bygg i 2018, da Rauma Helsehus ble tatt i bruk.

I tiden mellom 2002 og 2018, har bygget huset mange forskjellige aktiviteter og flere lag og organisasjoner har hatt kontorplass der. De siste åra har psykiatrisk dagsenter, frivillighetssentralen, frisklivssentralen og hjemmebasert omsorg hatt plass i bygget.

Dagligstue: Her samlet de eldre seg for felles måltider og hygge da huset var i brukt som aldersheim.  Foto: Evy Kavli

Historisk bygg

– Ja, det er mye historie i veggene her, sier Unhjem og viser frem bygget som de har brukt uker på å rydde ut av, og som nå står klar til vask og fotografering før salg.

– Det er Privatmegleren fra Ålesundsområdet som har fått salget og vi regner med at det blir lagt ut i løpet av et par uker.

Mange rom: Vangstunet inneholder mange rom og de aller fleste har tilhørende wc og et lite tekjøkken. Seks av beboerenhetene er større leiligheter med eget bad og kjøkken.  Foto: Evy Kavli

– Hva er taksten på eiendommen?

– Vi har en tilstandsrapport fra takstmann fra 2014 og der er antatt markedsverdi 11,5 millioner. Vi kommer ikke til å foreta noen ny verditakst.

– Det var en høy pris?

– Ja, men det er ikke sikkert vi kommer så høyt. Verdien må jo ses ut ifra hva det kan brukes til.

– Ja, området er vel regulert til noe bestemt?

– Ja, nå er det regulert til offentlig formål så det må en omregulering til. Det er mulig at kjøper ønsker å ta forbehold om at omregulering blir godkjent.

Fellesbadet: Dette badet har nok sett sin storhetstid. I noen etasjer er det kun ett felles bad for beboerne.  Foto: Evy Kavli

– Hvor stort er bygget?

– Det er vel 2000 kvadratmeter, over en hel drøss med plan. I hovedbygget er det tre etasjer pluss loft og kjeller. I sidebygget er det kjeller og 1. etasje.

Ifølge takstpapirene består bygget av 27 beboerrom, der seks er større leiligheter med eget kjøkken.

Nostalgi: Artige vindeltrapper for alternative veger fra loft til kjeller.  Foto: Evy Kavli

– Hvordan er tilstanden på huset?

– Det er et solid bygg, bygget i betong og i bra stand. Det eneste er at man må skifte ut varmeanlegget som er utdatert og fungerer dårlig. Det er også klart at skal man bygge om, er betongveggene en ulempe, sier Unhjem.

– Har dere god tro på at eiendommen blir solgt?

– Ja, det har vi.

Garderobe: I kjelleren hadde de siste års ansatte i bygget sine garderobe.  Foto: Evy Kavli

– Er det noen lokale som har vist interesse?

– Ikke så langt jeg vet. Forhåndsvisningen var ikke for lokale folk.

Vangstun ligger på et område der det også er flere andre bygg. Ifølge formannskapets vedtak fra 5. juni, skal det iverksettes fradelingssak slik at Vangstun får en egen grunneiendom.

Kapellet: Her i kjelleren der Frisklivssentralen hadde treningsrom i kjelleren, var det tidligere kapell, som ble brukt i forbindelse med begravelser.  Foto: Evy Kavli

Det er formannskapet som til slutt skal godkjenne budet og det stilles et vilkår om at eiendommen må tas i bruk til nærings- eller boligformål innen to år etter overdragelse. Hvis ikke, kan kommunen kjøpe tilbake eiendommen til samme pris som den ble solgt for.

Loftsetasjen: Et bygg med mye historie. På loftet henger en gammel telefon. Ingen summetone der lenger.  Foto: Evy Kavli