Litt mer fornøyd nå enn i 2017

Innbyggerne i Rauma gir uttrykk for at de er litt mer tilfredse med det aller meste nå sammenliknet med to år før.

Framgang: – Det er ingen tvil om at vi har en bra utvikling på mange områder i Rauma, mener rådmann Toril Hovdenak.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Det er fristende å bruke den legendariske replikken til Kåre Willoch om at «nu går alt så meget bedre», når man leser resultatene av den store, landsomfattende Borgerundersøkelsen som ble gjennomført i fjor.