Konfliktrådet mottok 7.383 saker i 2019

7.383 saker havnet i Konfliktrådet i 2019. Antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff, fortsetter å øke.
Nyheter

Narkotika, vold og trusler utgjør hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, ifølge Konfliktrådet.

Antall ungdomsstraffer har økt til 71 i 2019 fra 54 året før. 448 ungdommer har fått ungdomsoppfølging, som er en svak nedgang fra 472 ungdommer i 2018.

Siden iverksettelsen i 2014 er 269 personer idømt ungdomsstraff, mens 1.984 har fått ungdomsoppfølging.

Konfliktrådet har i 2019 redusert tidsbruken fra mottak av saken til straffegjennomføringen er i gang. Gjennomsnittet er nå 68 dager i stedet for 76 året før.

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging omhandler unge lovbrytere fra 15–18 år som trenger tett oppfølging over tid.

Det er fortsatt store ulikheter mellom politidistriktene i bruken av ungdomsreaksjonene, ifølge direktør Christine Wilberg for konfliktrådene i Norge.

– Vi er opptatt av at ungdommene skal få de samme mulighetene uavhengig av hvor i landet de bor. Vi trenger derfor enda tettere dialog med politiet, sier Wilberg.

(©NTB)