Bommen skal fjernast innan 31. januar

Samferdselsdepartementet bekreftar at bommen ved Vågstrandstunnelen skal fjernast innen utgangen av månaden.

Forhatt: Vågstrandstunnelen har vore eit pengesluk både for næringslivet og privatbilistar i Rauma. No bekreftar samferdselsminister Jon Georg Dale at bommen skal fjernast innan 31. januar.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Like før jul bekrefta samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ovanfor Åndalsnes Avis at bommen ved Vågstrandstunnelen skulle fjernast så fort det lét seg gjere over nyttår. No bekreftar departementet i ei pressemelding at bommen kjem til å bli fjerna innan utgangen av månaden.


Næringslivet sparer hundretusener på bomfri tunnel

– For oss er det svært gledelig at Vågstrandstunnelen blir bompengefri. Det gjør at vi sparer 100.000 kroner i året, sier Kari Moen Volle, daglig leder i firmaet J.O. Moen AS.


– Vi har satt av pengane. No ventar vi på tilbakemelding frå Eksportvegen AS og vedtak om tilslutning frå Møre og Romsdal fylkeskommune som er lånegarantist. Så snart dette er på plass stoppar innkrevjinga av bompengar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i pressemeldinga.