Skal du til fjells? Rovdata ber deg plukke med deg jervebæsj

Innsamlingen av biologiske prøver av jerv er i gang, og Rovdata ber publikum om hjelp.

Det er skit fra jerv SNO nå vil at folk skal bli med på å samle inn.  Foto: Øystein Talberg

Nyheter

Fjellfolket anbefales å ha med seg rene plastposer i lomma når de ferdes til fjells. Om de kommer over biologiske prøver fra jerv i tilknytning til jervespor, som avføring og hårprøver, bes de om å ta dem med hjem og sende dem til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt. Prøvene blir brukt i å kartlegge jervebestanden i Norge og Sverige.


Sauebønder lider store tap av lam:

– Det er for mye jerv

Nok en sommer har ført til store tap av lam for enkelte av sauebøndene i Ulvådalen sausankelag. De mener at der er alt for mye jerv, og at det bør gjøres noe for å få redusert bestanden.


– Analyser av hår og ekskrementer fra jerv kan vise om prøven faktisk stammer fra jerv, hvilket individ det dreier seg om og kjønn på dyret. Når vi kobler resultatene med tidligere prøver, så kan det fortelle om jerven er kjent fra før, størrelsen på reviret og slektskap, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata til rovdata.no.

Jerven er gjerne innom og markerer på synlige punkt i terrenget, som stein som stikker opp av snøen, enkeltstående trær mv. og hår kan ofte finnes på trestammer og kvister etter at jerven har markert eller klatret.

– Husk å ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Kun én skitprøve i hver pose og merk posen med funnsted. Ta med prøven hjem og frys den ned fram til overlevering til SNO, forklarer Kindberg.


Oppland vil ha avliving av jerv gjennom hiuttak - får støtte frå Rauma

Leiaren i Rovviltnemnda i Oppland krev at avliving av jerv no må skje gjennom såkalla hiuttak, også i grenseområda til Rauma. Og ho får full støtte frå Rovviltutvalget i Rauma.


For hårprøver du finner er det litt annerledes. Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men de bør legges over i en tørr konvolutt når man kommer hjem. Det er bare hår som har en hårrot som inneholder DNA. Hårprøver skal ikke fryses ned!