Kommunen krever opprydding på Høgda: – Ulovlig terrenginngrep

En dansk hytteeier hevder at en hytteeiendom i Måndalen er «totalt rasert» som følge av terrenginngrep på nabo- eiendommen. Rauma kommune betegner inngrepet som ulovlig og avventer nå dispensasjons søknad fra utbyggeren.

Konflikt: De danske eierne hevder at hytta i nabolaget til gamle Høgda Kafe har falt kraftig i verdi som følge av at det er anlagt næringsvirksomhet og lagring av anleggsutstyr på naboeiendommen.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Hytteeier Lone Alnes og dattera Stine Alnes Christensen har familierøtter i Rauma men bor utenfor København. De protesterer mot terrenginngrepene som er gjort på naboeiendommen til hytta de eier på Høgda i Måndalen. I et brev adressert til ansvarlig utbygger skriver de at «det er gjort store ingreb i terrænet» med skogshogst og at «vores hytte nu stort sett ligger mit i et potentielt industriområde». De mener at hytteeiendommen vil «falde voldsomt i værdi» som følge av inngrepene.