Restaureringen av Grytten kirke kostet 208.000 kroner mer enn planlagt

Restaureringen av Grytten kirke har kostet mer enn opprinnelig planlagt. Kostnadene tas av investeringsmidler for 2020.

Dette bildet er tatt mens restaureringsarbeidet pågikk ved Grytten kirke.  Foto: Stig Bruksås

Nyheter

Under arbeidet med å restaurere Grytten kirke ble det avdekket flere skader på bygget enn det som opprinnelig var kartlagt. Dette har ført til en merkostnad og merarbeid som har beløpt seg til godt og vel 200.000 kroner. Det opprinnelige prosjektets økomomiske ramme var på vel 1,5 millioner kroner. Ekstrakostnadene har kommet på grunn av mer råteskader i kledning en antatt, maling av tre dører etter utbedring av råteskader, og maling av våpenhus etter avdekking av råteskader på tre vegger, derav en vegg ganske omfattende. Videre viser kirkeverge Magny Landre til at vinduer måtte skiftes i våpenhus, at flere glassruter måtte skiftes som følge skader i forbindelse med arbeidet, i alt 78 små vindusruter.