Anbefaler tiltak mot kvikkleireskred flere steder

Torsdag kom rapporten fra NVE som kartlegger forekomsten av kvikkleire i Rauma kommune. På to av stedene er faregraden for skred satt som høy.

Fare: NVE har kartlagt forekomstene av kvikkleire i Rauma kommune.   Foto: NVE

Nyheter

De to sonene «Grytten» og «Jernbanegata» har begge faregrad «høy» og har risikograd 4 og 5, der 5 er den høyeste.

Ytterligere fem soner, «Mjelvabøen», «Hestebakken», «Neshagen», «Vangstun», «Nesbrinken» og «Vestre Kamsveg», har alle også risikograd 4, men mindre faregrad enn «Grytten» og «Jernbanegata».


– Kartlegging av kvikkleire forenkler kommunenes jobb

Ifølge, Ingrid Havnen, sjef for prosjektet i Skred – og vassdragsavdelingen i NVE, ønsker de å kartlegge skredrisikoen i Norge.


I rapporten står det: «Det anbefales generelt at det utføres supplerende grunnundersøkelser i soner som klassifiseres i de høyeste risikoklassene, klasse 4 og 5, og for soner med aktiv erosjon. Supplerende undersøkelser bør også vurderes for soner som klassifiseres med «høy» faregrad, men som ikke er klassifisert i risikoklasse 4 eller 5».


Tomteutbyggere må vente på kvikkleirerapport: Skredfare stopper bygging

– Vi har fått beskjed om å dokumentere sikkerheten på vår ubebygde tomt på Frydenlund Vest, men det er utfordrende, mener byggmester Tommy Jensen.


Videre blir det anbefalt å sette i gang tiltak på «Grytten» og «Jernbanegata», da disse områdene er utsatt for erosjon.

Åndalsnes Avis har kontaktet NVE for kommentarer til saka, men ingen var tilgjengelig til å snakke med oss fredag ettermiddag.

NVE har også ute et interaktivt kart, der du kan se de forskjellige områdene. Det finner du her.
Rapporten fra NVE ligger også tilgjengelig på nett. Den finner du her.