Anbefaler tiltak mot kvikkleireskred flere steder

Torsdag kom rapporten fra NVE som kartlegger forekomsten av kvikkleire i Rauma kommune. På to av stedene er faregraden for skred satt som høy.

Fare: NVE har kartlagt forekomstene av kvikkleire i Rauma kommune.   Foto: NVE

Nyheter

De to sonene «Grytten» og «Jernbanegata» har begge faregrad «høy» og har risikograd 4 og 5, der 5 er den høyeste.