Rauma Reko-ring hadde sin første vareutlevering torsdag:

– Fin måte å nå kunder på

– Vi vil fortsette med dette så lenge vi har folk som produserer og kunder som vil kjøpe, sier Janita Wenaas, initiativtaker til Rauma Reko-ring.

Fornøyde: Både kunder og produsenter nyter godt av en Reko-ring, der den lokalproduserte maten når ut til kunden uten mellomledd. Her ser vi Olaug Grøvdal som en av de første kundene som henter røket laks, født i Vågstranda, hos Kai Talberg fra Talberg gård i Vågstranda. Videre ser vi brødbaker Frida Bromander fra Vøtå gård i Måndalen, birøkter John Dale, og initiativtaker til den lokale Reko-ringen, Janita Wenaas.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen som ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet har ingen mellomledd og produsenten får 100 prosent av salgssummen.