Felleskjøpet omorganiserer og rydder opp:

– En industriepoke er over

– Det har i flere år vært snakk om å få fjernet tankene fra området, og endelig har vi fått frigjort området ned mot sjøen, der vi ser for oss et nytt område for hage- og utemiljø, sier butikksjef Bjørn Botten.

Nytt uteområde: Når de store tankene ble borte, har Bjørn Botten planer om å utvide hagedelen til butikken på området.  

Nyheter

Da Bjørn Botten fra Dovre, begynte som midlertidig butikksjef på Felleskjøpet på Åndalsnes i mai i år, var det meningen han bare skulle være der en tre måneders tid. Han er her fremdeles.

– En stor del av jobben har bestått i å rydde opp og få system både i butikk, lager og uteområde – ja stort sett hele avdelingen. I den forbindelse tok jeg initiativ til å få fjerne de to store tankene som ikke har vært bruk de siste åra, forteller Botten.

Bygd på 70-tallet

Tankene var fylt med maursyre og foraform, som ble brukt som konserveringsmiddel for siloer. Ifølge Palmer Øverland, som har 40 år bak seg i Felleskjøpet – 30 som daglig leder, ble den første tanken bygd i 1978 og den andre på 90-tallet. Felleskjøpet, eller Romsdal salgs- og kjøpelag som det het tidligere, startet opp i 1971, i Strandgata der Brødrene Sæth er i dag.

– Der hadde vi et mer primitivt tappeanlegg med dårlig sikkerhetstiltak. Vi flyttet til der Felleskjøpet er i dag, i 1984, forteller Øverland, som gikk av med pensjon i 2010.

Pensjonert leder: Palmer Øverland var leder i Felleskjøpet før 2010. Foto: Per-Kristian Bratteng 

 

Den siste tapperen

Den siste tapperen var Odd Sætre. Han husker at syra kom med tankvogner, på jernbanespor som gikk helt ut til området, over Stokkekaia.

– Syra ble helt over i tankene her. Så tappet vi det over på plastkanner. Det var Felleskjøpet som drev tapperiet. De hadde et stort dekningsområde og tjente bra på det. Det var nok det eneste tapperiet på Nord-Vestlandet på den tiden, forteller han.

Tapperiet: – Her har vi planer om å selge utemøbler og kanskje holde noen kurs for hageinteresserte, sier butikksjef Bjørn Botten om «Tapperiet», der Odd Sætre hadde sin arbeidsplass tidligere. 

 

Da Sætre gikk av med pensjon for fem år siden, hadde han jobbet åtte år i Felleskjøpet. Det har ikke vært noen drift i tapperiet, siden selve tappestasjonen ble revet og fjernet i 2010. Tankene ble imidlertid stående. Maursyren kom fra Hydro i starten. Siden ble det Addcon i Porsgrunn som tok over anlegget. Det var de som hentet tankene da de ble fjernet i høst.

Før: Slik så tankene ut før de ble fjernet tidligere i høst. Foto: Privat 

 

– Hvordan var det å jobbe som tapper?

– Det var en grei jobb det. Det helsemessige var blitt mye bedre da jeg begynte. Men det var nok en del som fikk helseplager av den sterke syra. Maursyra ble etter hvert blandet ut, slik at blandingen ble mildere, og tappingen ble flyttet utendørs. Etter hvert ble det mindre tapping og de siste åra fikk bøndene blandingen ferdig på kanner, forteller Sætre.

Ny satsing

Med fjerning av tankene på kaiområdet, er ikke bare er en industriepoke over, men det har også åpnet opp for ny satsing for Felleskjøpet.

– Det er stort potensial på hage- og utemiljø, og vi vil bruke den plassen til det. I tillegg vil det bli mer oversiktlig for bonden å finne det han trenger, samt tryggere inn- og utkjøring av varer.

Selve tapperiet vil bli rustet opp, og vi ser for oss et «flerbruksbygg» for både lager, utstilling og kanskje kurs relatert til landbruk og hage, forklarer Botten.

Kollegaer: Odd Sætre og Kjartan Runde jobbet begge som tappere i sin tid. 

 

Omorganisering

Også vareutvalget inne i butikken, skal gjennom en omorganisering.

– Vi er under «ombygging» der landbruk, hage og dyr er hovedfokus. Vi vil utvide vareutvalget på noen kategorier, mens andre kategorier forsvinner helt fra hyllene, sier Botten

Butikken vil bli seende noe annerledes ut, noe han tror både bonden og privatforbrukeren vil sette pris på.

– Nå har vi altfor mange ukurante varegrupper, og de varene man «kan få overalt», skal vi fjerne eller redusere. Det vil bli litt opp til butikksjefen hvordan sortimentet vil se ut i hver butikk, utover grunnsortimentet, forklarer Botten.

Misfornøyde kunder

Han forteller at det har vært en stor jobb å rydde opp i butikken på Åndalsnes, hvor kunder var både forbannet og skuffa over tilstanden. Han vil rette en stor takk til både ansatte, transportører og folk fra andre avdelinger som har bidratt til ett løft for avdelingen.

Opprydding: Butikksjef i Felleskjøpet på Åndalsnes, Bjørn Botten, har hatt en stor jobb med å rydde opp etter at han tok over. – Nå er det lettere for bøndene å komme til på området bak butikken. 

 

– Det er, og har vært, en stor snuoperasjon. Nå er vi på rett veg. Vi får gode tilbakemeldinger, og bøndene har vært ekstremt tålmodige og forståelsesfulle. De er ærlige og sier ifra. Det er viktig for en sjef å få tilbakemeldinger både på godt og vondt. Bøndene er grunnmuren i Felleskjøpet så det er viktig å ta vare på dem, mener Botten

.

Nytt vareutvalg: Bjørn Botten er midt i en prosess med å kategorisere vareutvalget i Felleskjøpet. 

Han jobbet tidligere på Otta, og bor nå i Isfjorden.

– Blir du boende her nå da eller?

– Planen er ett år foreløpig, men jeg har muligheten til å fortsette. Jeg trives veldig godt blant både kolleger og kunder, så vi får se.