NVE: God jobb med Slemmå kraftverk

NVE er svært tilfreds med jobben som er utført med Slemmå kraftverk.

Slemmå kraftstasjon  Foto: NVE

Nyheter

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vore på miljøtilsyn ved Slemmå kraftverk. Formålet med tilsynet er å «sjå til at anlegget vert bygd i samsvar med godkjend detaljplan for miljø og landskap».