Betydelig snøskredfare – øker på tirsdag på grunn av stigende temperaturer

Snøen har lavet ned over Rauma de siste dagene. Nå har NVE utlyst betydelig snøskredfare for Romsdal, Sunnmøre og Trollheimen.

Snøskredfare: Søndag 1. og mandag 2. desember er det meldt betydelig snøskredfare i Romsdalsregionen.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Varselet er i faregrad 3, som betyr «betydelig snøskredfare». Lokalt flere steder har det kommet opp mot 50 cm snø, og det vedvarende bygeværet fører til lokalt ustabile forhold.

varsom.no oppfordres folk til å holde seg unna terreng som er brattere enn 30 grader, samt områder der det kan utløses skred.

«Økende bygeaktivitet søndag gjør at flere områder kan få ustabile nysnøflak. I tillegg ligger det nå mer snø i fjellet slik at skredene kan bli større. Det vil være krevende som skiløper å gjøre trygge rutevalg. Noen skred kan også løses ut naturlig, typisk under skavler og i skjermede formasjoner som samler mye snø. Observasjoner fra Sunnmøre forteller at vedvarende svake lag av rim er svært lett å påvirke. Både rim/overflatekant høyt i snødekket og kantkorn ved bakken kan derfor ikke utelukkes som skredproblem i regionen. Vær oppmerksom på faretegn som drønn og skytende sprekker.», står det videre.

Også mandag 2. desember er det meldt om betydelig snøskredfare i vårt område.

Søndag ettermiddag kom det også et varsel i faregrad 4 for Romsdalsområdet, som vil gjelde fra tirsdag 3. desember. Dette betyr «stor snøskredfare». Dette er på grunn av høgere temperaturer, som gjør det sannsynlig for naturlig utløste skred.

«Kraftig temperaturstigning og regn til fjelltopphøyde øker sannsynligheten for mange naturlig utløste skred utover dagen. Skredfaren vil være høyest når snødekket blir vått og varierer derfor med høyde og avstand fra kysten. Skredene kan løsne både som flakskred eller løsnøskred avhengig av snøoverflaten og om det finnes vedvarende svake lag. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor god evne disse lagene har til bruddforplantning. Noen veger kan også være utsatt.», står det i varselet.