Sivilforsvaret kan få plass

Den gamle brannstasjonen må renoveres.

Sivilforsvaret: Kommunen er lovpålagt å stille med lokaler til Sivilforsvaret. Dette bildet er fra et av deres mange oppdrag på Horgheim i forbindelse med Veslemannen.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Når det gjelder det gamle brannstasjonsbygget på Åndalsnes har også enhetene for Kommunalteknikk og Formålsbygg lokaler her. Det skal de fortsette å ha.