Kjølmoen: Prøver å finne ei løsning på kort sikt

Aps fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen tror ferjetilbudet på lang sikt må reduseres for og tilpasses overføringene fra Staten.

Per Vidar Kjølmoen møtte ferjedemonstrantene utenfor Hotell Alexandra. Han var imponert over engasjementet for å beholde to ferjer over Langfjorden.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Tirsdag morgen møtes fylkesutvalget for å diskutere og vedta et budsjett for 2020 for Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er i den forbindelse at ferjetilbudet skal vurderes. Ved bordet sitter blant andre Per Vidar Kjølmoen fra Rauma.