Kraftnettet i regionen kan bli solgt til Sunnmøre

Statnett ønsker å selge hele det regionale kraftnettet i Møre og Romsdal til Mørenett på Sunnmøre. Kraftselskapene i Nordmøre og Romsdal frykter konsekvensene det kan få for de nordlige delene av fylket.

Rauma Energi, ved administrerende direktør Alf Vee Midtun (til høyre), er bekymra for hva et salg at Statnetts regionale nettverk i fylket vil si for nordfylket. Her sammen med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) under åpninga av Verma kraftverk.   Foto: Even Ørjasæter

Nyheter

– Vi frykter at dette vil føre til at det vil påføre ekstrakostnader for kundene våre, og at alle fremtidige investeringer i regionalnettet vil bli bestemt på Sunnmøre, sier daglig leder Alf Vee Midtun i Rauma Energi til Åndalsnes Avis.

Rauma Energi har gått sammen med Sunndal Energi, Svorka og NEAS for å danne selskapet Nordmøre og Romsdal Regionalnett AS (NRR), som har som hensikt å ta over det regionale nettet i de geografiske områdene de har virksomhet i dag. De frykter at dersom Mørenett får kjøpe regionalnettet i nordfylket, vil alt bli bestemt sørpå. Istad har også blitt invitert inn til samarbeidet, men har foreløpig ikke blitt en del av det.

– Vi ønsker å være herre i eget hus og ta over det som er tilknytta oss, sier Vee Midtun, og forteller at et salg til Mørenett kan føre til ekstrakostnader for nordfylket.

– Det er snakk om 44 millioner kroner totalt. For folk i Rauma betyr det en øke i nettleia på rundt 2 øre.

Konsekvensutredning

For NRR er det viktig at det blir gjort en konsekvensutredning om hvilke følger et eventuelt salg vil få.

– Vi har kontakta både Olje- og energidepartementet, ved olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, og NVE, og håper vi kan påvirke dem til å sette en fot i bakken og sette i gang en konsekvensutredning for å finne ut hva dette kan bety for både selskapene og kundene i vårt område, forklarer Vee Midtun.

Udemokratisk

NRR mener også at prosessen rundt salget av kraftnettet har vært udemokratisk.

– Til å begynne med fikk vi beskjed om at der ikke var noen andre som var interessert i å kjøpe. Så, etter en lang tid der vi ikke hørte noe, fikk vi vite at vi var nummer tre i køen. Da hadde vi heller ikke blitt kalt inn til forhandlinger, sier Vee Midtun, og forteller videre at det ikke er noen fokus på hvem som bruker nettet, men hvem som kan kjøpe mest av det.

– Er dette riktig? Hva vil det føre til? Hvilke konsekvenser vil dette få for selskapene og kundene i regionen? Dette er noe vi håper en konsekvensutredning vil kunne gi svar på, sier han.

Politisk møte

Tirsdag i forrige uke hadde Orkidé – Nordmøre regionråd møte med Mørebenken på Stortinget. Der var også Knut Hansen, adm.dir. i NEAS og styreleder i NRR. I en pressemelding melder de at nordmørsdelegasjonen mener det er alvorlig om Statnett selger kraftnettet uten at politiske myndigheter har vært inne i bildet.

– Spørsmålet om hvem som skal eie og drive det viktige regionalnettet i framtiden, er et spørsmål om strategisk og kritisk infrastruktur. Dette er en politisk sak som ikke kan overlates til administrative vedtak, sier Hansen i pressemeldingen.

Videre meldes det at Møre og Romsdal fylkeskommune har bedt om en konsekvensutredning av salget før salget kan gjennomføres.

– Vi kan ikke se at konsekvensene er tilstrekkelig utredet. Ei heller har de lokale instansene blitt tatt med på høring. Vi ber om at fylkeskommunens bønn blir hørt, sier Hansen videre.

Administrerende direktør: Rune Kiperberg hos Mørenett.  Foto: Mørenett

Mørenett: – Det er synd om dette blir en fogderistrid

Adm.dir. Rune Kiperberg hos Mørenett skjønner ikke regnestykket NRR kommer med.

– Vi kjenner oss ikke igjen i det hele tatt. Ei heller har vi blitt kontakta om dette, sier Kiperberg og forteller videre at Mørenett også har gjort egne utregninger på konsekvensene, både for hva som vil skje dersom de tar over kraftnettet, dersom NRR tar over og dersom Statnett fortsetter slik som i dag.

– Vi har brukt en anerkjent, objektiv aktør, som kom fram til at det vil bli de samme kostnadene samme hvem som driver, sier han.

Én region

Kiperberg er klar på at de ikke har noen planer om å subsidiere Sunnmøre ved innkjøp av kraftnettet.

– Vi ser på hele fylket som én region. Hele kraftnettet vil bli samla som ett regionalnett fra fylkesgrensa til Vestland i sør til Trøndelag i nord. Utbygging på Nordmøre vil også bli gjort etter behovet på Nordmøre. Vi har ingen planer om å forskjellsbehandle nord og sør. Det er synd om dette blir en fogderistrid, sier han.

Vil ha felles selskap

Mørenett eier i dag 60 % av kraftnettet i fylket. Kiperberg forteller at de ser for seg at kraftselskapene i fylket samler seg til ett felles selskap, distribuert over hele fylket.

– Som ett stort selskap står vi bedre rusta til å møte elektrifiseringa av samfunnet i det grønne skiftet. Vi tenker en fusjon der blant annet Rauma Energi, NEAS og de andre kan være medeiere. Det er ikke snakk om at det blir styrt på Sunnmøre, men fordelt fra nord til sør, sier han og argumenterer med at nyinvesteringer blir billigere jo flere kunder man har.

– Det trengs reinvesteringer på rundt 400 mill. kroner. Jo flere kunder vi har sammen, jo mindre enkeltkostnader vil det bli på hver enkelt.