- Jeg tror ikke vi kommer til å klage inn gondolsaken

Men MDGs Geir Klepaker synes det er synd at medvirkning fra barn og unge ikke ble tatt på alvor.

Geir Klepaker  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Da reguleringsplanen for gondol ble behandlet i kommunestyret forrige torsdag, stemte blant annet Geir Klepaker (MDG) for å utsette saken.

- Her er prosessen ikke ført godt nok. Spesielt med tanke på Barn og ungdom som skal tas inn i dialogen. Krav til medvirkning er nok ikke innfridd på flere punkter. Prosessen her er feil, mente han.

Barn og unge ikkje inkludert i gondoldebatt:

– Ingen har snakka med oss

Regjeringa seier at barn og unge er viktig i utviklinga av framtidas kommunar, og at kommunane har ansvar for å invitere dei med i planprosessar. Det har ikkje skjedd med gondolarbeidet.


Han forteller torsdag at de har diskutert i partiet om de ønsker å klage på saksbehandlingen til fylkesmannen. Fylkesmannen er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at du ble informert om vedtaket.

- Vi har ikke stemt over det, men mitt inntrykk er at vi i Miljøpartiet de grønne ikke kommer til å ta initiativ til å klage inn saken. Jeg synes det er synd at dette med medvirkning ikke ble tatt seriøst, men jeg er usikker på hva man kan oppnå med å klage. Jeg tror ikke en slik klage kan endre vedtaket. Og hvis det eneste vi oppnår er en utsettelse, så er ikke det noe vi ønsker å påføre prosjektet.

Men han kan selvsagt ikke utelukke at noen andre vil ta initiativ til å klage inn saken:

- Vi har jo snakket med flere som mener dette ikke har skjedd på riktig måte, så det er jo mulig at noen andre vil klage inn saken.

Romsdalen AS: - Har allerede bestilt gondolen

Glede i Romsdalen AS. Har inngått avtale med Doppelmayr Garaventa om levering av gondolen.