Barn og unge ikkje inkludert i gondoldebatt:

– Ingen har snakka med oss

Regjeringa seier at barn og unge er viktig i utviklinga av framtidas kommunar, og at kommunane har ansvar for å invitere dei med i planprosessar. Det har ikkje skjedd med gondolarbeidet.

Som i resten av Rauma-samfunnet, har ungdommen delte meiningar om gondolen. Nokre er for gondolen, medan andre er imot.  

Nyheter

På regjeringa sine heimesider står det om barn og unges medverking, under tittelen «Medvirkning i planprosessar», at: Barn og unge er viktige bidragsytere i kommunal planlegging. De vaksne i kommunen har ansvar for å invitere, inkludere og legge til rette.