Tomteutbyggere må vente på kvikkleirerapport: Skredfare stopper bygging

– Vi har fått beskjed om å dokumentere sikkerheten på vår ubebygde tomt på Frydenlund Vest, men det er utfordrende, mener byggmester Tommy Jensen.

Tommy Jensen og Roy Jensen foran de ubebygde tomtene på Frydenlund Vest. – Vi har allerede brukt 100.000 kroner på en grunnundersøkelse uten å få noen garantier for at det er sikkert å bygge her, sier Jensen.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

I forbindelse med en ny reguleringsplan for Setnesmoa, har NVE kommet med en kvikkleirerapport for område rundt. Den viser at store deler av Frydenlund Vest, ligger i en utløpssone for et eventuelt kvikkleireskred fra området øverst i byggefeltet mot Setnesmoa.