9. november: 30 år siden Berlinmuren fall

Berlinmuren er en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin, mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin.

Tusenvis av mennesker krabbet opp på muren ved Brandenburger Tor i Vest-Berlin fredag kveld, den 11. november.  Foto: Jørn H. Moen / SCANPIX

Nyheter

Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen.

Muren ble voktet av soldater fra DDRs hær. Statsgrensen mellom Berlin og DDR ble strengt kontrollert allerede fra desember 1946. For å krysse grensen måtte DDRs innbyggere søke om spesiell reisetillatelse.

Etter 1952 ble den tysk-tyske grensen forsterket fra DDRs side gjennom gjerder, alarmer og overvåking. Å komme seg til vest gjennom Berlin ble etter hvert den eneste måten å forlate landet på for DDR-borgerne.

Etter andre verdenskrig ble Berlin, inndelt i fire soner som ble forvaltet av de fire: USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike.

Den sovjetiske sonen ble alt i 1949 erklært som DDRs hovedstad, de tre andre sonene ble etter hvert en vesttysk delstat. Fram til Berlinmuren ble bygget, kunne folk krysse sektorgrensene uhindret.

Helt fra 1945 flyktet svært mange mennesker vestover fra den sovjetiskokkuperte sonen.

Fra DDR ble opprettet i 1949 og til byggingen av Berlinmuren startet 13. august 1961, rømte 2.686.942 mennesker fra DDR. Det tilsvarer en sjuendedel av landets innbyggere.

Muren ble voktet av DDR-soldater som hadde ordre om å skyte mot flyktninger som forsøkte å krysse grensen ulovlig. Det første skuddofferet var den 24 år gamle Günter Litfin. Han ble drept 24. august 1961.

13. august 1961 besto muren for det meste av bevoktede piggtrådsperringer. 15. august ble betongblokker satt opp. Disse ble etter hvert til en sammenhengende mur. Siden ble muren stadig utbygd og forsterket.

Det ble åpnet sju overgangssteder, hvorav ett for utlendinger, diplomater og alliert militært personell («Checkpoint Charlie»). For tyskere ble det innført spesielle besøksregler. DDRs innbyggere fikk i all hovedsak ikke lov til å krysse grensen. Unntak ble stort sett gjort for pensjonister.

9. november 1989 besluttet DDRs myndigheter med øyeblikkelig virkning å gi muligheter for fri utreise. Den påfølgende natten ble grenseovergangene åpnet for østtyskere, og denne hendelsen er i ettertid betegnet som «Berlinmurens fall». Flere nye grenseoverganger ble åpnet, og i løpet av 1990 ble hele muren fjernet, bortsett fra noen få deler som er bevart.

Høsten 1989 var DDR-regimet inne i en dyp krise. I tillegg var misnøyen i DDRs gjenværende befolkning stor. Det ble holdt store demonstrasjoner mot styresmaktene.

Murens fall betydde også slutten på DDR som egen stat.

Kilde: Store Norske Leksikon