Den aller først tomta på Åfarnes boligfelt er solgt:

– Viktig for bygda

Etter en storkampanje fra Rauma kommunes sin side, er nå det aller første tomta på Åfarnes nye boligfelt solgt til tilbudspris.

Utsiktstomt: Simon Søvik, ingeniør i Rauma kommune, viser frem den aller første tomta som er solgt på Åfarnes boligfelt. – Håper dette skal få flere som sitter på gjerdet, til å kjøpe, sier han.  

Nyheter

– Det er dette vi trenger. Det er utrolig viktig for bygda med tilvekst, både når det gjelder barnehage, skole og lokalmiljøet for øvrig, sier Anders Nord, leder for Åfarnes Vel.