Dette svarer Vassli og Hovdenak om innlegget fra Aasheim

Stein P. Aasheim mener kommunestyret forledes til å fatte vedtak på feilaktig grunnlag om gondolen.

Om reguleringsplanen for Romsdalsgondolen skal godkjennes, blir avgjort av kommunestyrepolitikerne i neste uke.  Foto: Romsdalsgondolen AS

Nyheter

I et leserbrev langer Stein P. Aasheim ut mot Romsdalsgondolen AS.

Han skriver at Romsdalsgondolens egen forretningsplan og forprosjekt er vedlagt sakspapirene til kommunestyret, og at beskrivelsene av verdiskapingen for raumasamfunnet bygger på Menon-rapporten fra 2017.

– Ved nærmere ettersyn viser det seg at det materialet som kommunestyret har fått er vesentlig endret og manipulert i forhold til utgangspunktet, skriver Aasheim i innlegget.

– Konklusjoner er forandret, tolkninger er fordreid og viktige forutsetninger er utelatt. 2017-rapporten inneholder så mange forbehold at det er betimelig å stille spørsmål ved hva rapporten egentlig kan brukes til, men i 2019-versjonen er all tvil fjernet, mener Aasheim, som ønsker en uavhengig konsekvensanalyse.

Vil ikke kommentere onsdag

Oddbjørn Vassli er daglig leder for Romsdalsgondolen AS. Han har blitt forelagt påstandene i Stein P. Aasheims leserinnlegg og har fått muligheten til å svare på disse. Han sier til Åndalsnes Avis at han ikke har anledning til å svare onsdag.

Rådmann Toril Hovdenak er ansvarlig for saksframlegget til kommunestyret.

– Rådmannen sin saksutredning og innstilling bygger på de dokumentene som det er henvist til i selve saksdokumentet, og ikke dokumentene utarbeidet av Romsdalen AS. Disse er systematisk gjennomgått i saksutredningen: Samfunnsplan 2019-2030, Strategi for utvikling av reiseliv og handel i Åndalsnes og Rauma, Kommunedelplan for Åndalsnes 2013, Masterplan for produktutvikling reiseliv i Rauma, Besøksstrategi for Romsdalseggen, Bærekraftig reisemål Rauma og Romsdalen. Alle disse legger rammer og føringer for kommunens stilling i saken, og er grunnlag for rådmannens positive tilrådning i saken og planutvalgets positive innstilling, sier Hovdenak til Åndalsnes Avis.

– Gondolen er finansiert, investor går inn med 140 mill.

Romsdalen AS har med hjelp av ABG Sundal Collier fått på plass en investor som går inn med 140 millioner kroner i aksjekapital i Romsdalsgondolen.


Skal opp i kommunestyret

Planutvalget i Rauma stemte for å godkjenne reguleringsplanen for Romsdalsgondolen, med seks mot to stemmer, i møte i forrige uke.

Neste uke skal reguleringsplanen opp til endelig behandling i Raumas kommunestyre.

Seks stemte for, og to stemte mot å godkjenne planen

Flertallet godkjente reguleringsplan for gondolen.