Vegprosjektet E136 Flatmark – Monge – Marstein:

Søker om bruk av statlig plan

Statens vegvesen har i brev til samferdselsdepartementet den 30. oktober søkt om bruk av statlig plan når det gjelder valg av utbyggingsalternativer på E136.

Befaring: Statens vegvesen har bedt om å få stalig plan over alternativene for E136 på strekningen Faltmark- Monge- Marstein. Her fra befaringen med Rauma kommunestyre på vegprosjektet i juni i år.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

– Prosjektet innfrir etter vår vurdering kriteriene for bruk av statlig plan ved at det er av nasjonal betydning. Det er viktig med en rask gjennomføring av planprosessen og det er allerede varslet konflikt med statlige interesser, skriver Statens vegvesen i sin søknad.