Motsegna er trekt, og planutvalet godkjende planen

Eit samrøystes utval for plan og forvaltning sa ja til reguleringsplan for ny barnehage i Måndalen.

Utval for plan og forvaltning har godkjend reguleringsplan, og no skal saka vidare til kommunestyret for endeleg avgjerd.  Foto: Arkitektene bbw

Nyheter

No er bygda enda eit steg nærmare å få sin etterlengta, nye barnehage. Det kom motsegn frå både Fylkesmannen og fylkeskommunen i høyringsrunden, mellom anna om at friområde må erstattast.