Får tilskudd til svømmeopplæring for 19 elever

Rauma kommune har fått støtte til svømmeopplæring til nyankomne minoritetsspråklige elever.
Nyheter

Kommunen søkte i august om 1.750 kroner i støtte per 19 elever – noe Fylkesmannen i Møre og Romsdal har innvilget. Formålet med tilskuddet er stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats for minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.