Seks stemte for, og to stemte mot å godkjenne planen

Flertallet godkjente reguleringsplan for gondolen.

Saken om reguleringsplanen skal opp i neste kommunestyre. Dette bildet er tatt i Loen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det ble en flere timer lang debatt om forslaget til reguleringsplan for gondolen. Det ble besluttet å behandle saken, til tross for Geir Klepakers forslag om å utsette den.