Romsdal tingrett skal gå igjennom 150 dommer

Skal se om noen av dommene for trygdebedrageri er aktuelle for gjenopptakelse.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Sorenskriveren i Romsdal går nå gjennom rundt 150 dommer for trygdebedrageri for å se om noen kan være aktuelle for gjenopptakelse.