Sjøfartsdirektoratet vil skjerpe reglene for kloakkutslipp langs kysten

Et nytt regelverk som skal redusere utslipp av kloakk langs norskekysten, er nå sendt ut på høring. Målet er å få nye regler på plass innen 1. mars 2020.

Cruisehavn: En rekke cruiseskip kommer til Åndalsnes hvert år. Foto: Stine Vandejven Olsen  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Sjøfartsdirektoratet har laget forslaget til et nytt regelverk på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. I Norge kan man i dag slippe ut urenset kloakk 300 meter fra land langs store deler av kysten.

Utslippskravene i Norge er mindre strenge enn regelverket i den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL). Her er grensen for kloakkutslipp fra skip 12 nautiske mil, eller 22.224 meter, fra land.

Her til lands gjelder dette lovverket kun for skip i utenriksfart på strekningen fra Lindesnes til svenskegrensen. Sjøfartsdirektoratet foreslår nå at reglene fra MARPOL skal gjelde i hele det norske farvannet – både for internasjonal fart og innenriksfart.

Forslaget retter seg mot skip med internasjonale sertifikater – uavhengig av byggeår. De gjelder også blant annet for passasjerskip som er sertifisert for mer enn 100 passasjerer, og nybygg over 400 bruttotonn som har kontraktsdato etter 1. mars 2020.